Dodávka a montáž PRVN

Spotreba energií vždy pod kontrolou

Energie sú drahým tovarom, ktorým je potrebné šetriť. Domácnosti a spoločnosti využívajúce energie hospodárne dokážu využiť finančné prostriedky efektívnejšie. Energie, ktoré využívame v každodennom živote ako sú teplo, voda, elektrická energia alebo plyn je možné šetriť iba pomocou priebežných informácií o ich spotrebe, na základe ktorých je možné upraviť spotrebiteľské správanie a na spotrebe energií výrazne ušetriť a znížiť náklady spojené s užívaním bytu alebo iného priestoru.

Ponúkame Vám sprostredkovanie technológie pomerového merania vykurovacích nákladov:

  • odparovacie rozdeľovače vykurovacích nákladov
  • digitálne PRVN bez diaľkového odpočtu
  • digitálne PRVN s diaľkovým odpočtom
  • digitálne PRVN s diaľkovým odpočtom s možnosťou priebežného sledovania spotreby cez internet

V prípade záujmu o niektorú s ponúkaných služieb nás neváhajte kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich predstáv.