ROK 2017

KOŠICE

 • SUBOP plus, s.r.o., Košice (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP Milosrdenstva (Milosrdenstva 17,19)
  • Vlastníci bytov a NP Rožňavská (Rožňavská 6)
  • Vlastníci bytov a NP Hrnčiarska (Hrnčiarska 3)
  • Vlastníci bytov a NP Ostravská (Ostravská 6)
  • Vlastníci bytov a NP Trieda SNP (Trieda SNP 81)
  • Vlastníci bytov a NP Uherova (Uherova 2)
  • Vlastníci bytov a NP Cottbuská (Cottbuská 9,11)
  • Vlastníci bytov a NP Zimná (Zimná 2)
  • Vlastníci bytov a NP Rožňavská (Rožňavská 13)
  • SVB JARBYT 17 (Jarná 17)
  • SVB TOPOĽ - Košice (Tolstého 30,32)
  • Spoločenstvo Irkutská 7,8,9 - Košice (Irkutská 7,8,9)
  • SVB Čingov 78 (Čingovská 7,8)
  • SVB OBRO 1357 (Obrody 1,3,5,7)
  • SVB SATURN (Hroncova 19)
  • Spoločenstvo Jantárová 8 (Jantárová 8)
  • SVB TORYSA Košice (Pražská 14,16)
 • Váš správca spol. s r.o., pobočka Košice (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP Galaktická (Galaktická 10,12)
  • Vlastníci bytov a NP Uherova (Uherova 8)
  • SVB JAS Košice (Buzulucká 14,16)
 • AB Facility s.r.o., pobočka Košice (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP NOVÁ TERASA (Fatranská 1,2,3) - plynové kotolne
  • Vlastníci bytov a NP NOVÁ TERASA (Fatranská 1,2,3) - tlakové zariadenia
  • Vlastníci bytov a NP Považská (Považská 28,30)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 30 (Národná trieda 26,28,30)
 • SVB KROSNO 1719 (Krosnianska 17,19)
 • Technická univerzita v Košiciach (tlakové zariadenia) - subdodávka
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 30 (Národná trieda 26,28,30) - výmena plynových uzáverov pred plynomermi
 • SVB súpisného čísla 866 (Kalinovská 5)
 • Vlastníci bytov a NP Ždiarska (Ždiarska 24) - subdodávka
 • POLIS s.r.o. - administratívna budova Alžbetina 1, Košice (reštaurácia BARVINOK, kancelárie)
 • Penzión Pod Hrešnou (Košice - Kavečany)
 • NAŠA s.r.o. - jedáleň a bufet Košice (Južná trieda 74)

 

POPRAD

 • Správa bytov a domov s.r.o. Poprad - Mgr. Oľga Chmurová (správa bytových domov)
  • Amur (Moyzesova 2808 / 8,10,12,14)
  • Baník (Slovenského odboja 181 / 9)
  • Letka (Komenského 585 / 8)
  • Novela (Suchoňova 3469 / 3,5)
  • Pozdrav (Letná 3369 / 19)
  • Šport (Partizánska 697 / 63,65)
  • Tíšina (Jesenná 3239 / 11)
  • Úsvit (MPČĽ 3053 / 5,7,11,13,15,17,19,21,23)
  • Sázava (Šrobárová 2611 / 9,11)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov DIAĽAVA (Jesenná 3240 / 13)
 • SVB v bytovom dome Báryum (Dostojevského 2514 / 1,3,5,7,9,11)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov TORYSA (L. Svobodu 2493 / 42,44,46,48)
 • SVB Hélium (Ústecko - Orlická 2344 / 1,2,3,4)
 • SVB Antimón (Pavlovova 2340 / 1,2,3,4,5,6) - revízia
 • SVB Antimón (Pavlovova 2340 / 1,2,3,4,5,6) - rekonštrukcia regulačnej stanice plynu
 • SVB LITAVA (Ústecko - Orlická 24)
 • SVB v bytovom dome Zobor (Moyzesova 5)
 • SVB v bytovom dome Francium (Mládeže 35) - subdodávka

 

SVIT

 • BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. (správa bytových domov)
  • Zariadenie opatrovateľskej služby (Kpt. Nálepku 130)
  • Kultúrny dom Svit - Podskalka (Priečna 2)
  • Materská škola Svit - Podskalka (Školská 681)
  • Vlastníci bytov a NP Mierová (Mierová 79)
  • Vlastníci bytov a NP Kpt. Nálepku (Kpt. Nálepku 132,133,134)
  • Vlastníci bytov a NP 9.mája (9.mája 247,248,251,252,253,254,257)
  • Vlastníci bytov a NP Kukučínova (Kukučínova 259,260,261)
  • Vlastníci bytov a NP Štúrova (Štúrova 242,288,290,294)
  • Vlastníci bytov a NP Nová (Nová 861 / 21,22,23,24,25) - byty + kotolňa
  • Vlastníci bytov a NP Batizovce (Komenského 308 / 27)
  • Nájomníci bytov a NP Záhradná (Záhradná 890 / 10,11)

 

PREŠOV

 • Virtuálny správca budov, s.r.o. (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP Šrobárová (Šrobárová 18,19)
  • SVB na ul. Mirka Nešpora (Mirka Nešpora 61,63,65,67)
 • Ing. Slavomír Satvár – SLUŽBYT (správa bytových domov)
  • SVB Pri univerzite (17.novembra 70,72,74,76)
 • Šarišská galéria v Prešove (tlakové zariadenia) - subdodávka

 

VRANOV NAD TOPĽOU

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov - Mlynská 1488 (Mlynská 1488 / 107)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov - Mlynská 1333 (Mlynská 1333 / 136,138,140)
 • SVB Kvet - Vranov (Duklianskych hrdinov 1002 / 3,5)

 

STRÁŽSKE

 • Bytové spoločenstvo PRABYT (Mierová 628)
 • Vlastníci bytov a NP Družstevná (Družstevná 504) - subdodávka
 • Materská škola Strážske (Družstevná 506)

 

MICHALOVCE

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov J1 (Murgašova 1317 / 10,12,14,16)
 • SVB STRÁŇANY V3 (Nad Laborcom 1770 / 6)
 • MFK Zemplín Michalovce - štadión (tlakové nádoby) - subdodávka

 

KROMPACHY

 • SVB Hlavná 1 (Hlavná 1)
 • SVB - DOM 6 (Lorencova 6) - subdodávka
 • SVB ŠAFRAN (SNP 1051 / 5)
 • Mesto Krompachy (Hnedý priemyselný park - 4 výrobné haly)

 

PRAKOVCE

 • SPOLOČENSTVO KĽAK 292 (SNP 292)
 • SPOLOČENSTVO ŠVERMA 293 (SNP 293)

 

BRATISLAVA

 • Vlastníci bytov a NP Nejedlého (Nejedlého 1,3,5) - subdodávka
 • Vlastníci bytov a NP Podlučinského (Podlučinského 11) - subdodávka
 • Vlastníci bytov a NP Tupolevova (Tupolevova 24) - subdodávka

 

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov - bytový dom K (Z. Fábryho 1247 / 41,43) - subdodávka
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov - bytový dom L (Z. Fábryho 1248 / 45,47) - subdodávka

 

PIEŠŤANY

 • Vlastníci bytov a NP Andreja Hlinku (Andreja Hlinku 63/109) - subdodávka
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP (Vodárenská 4605/86) - subdodávka

 

HUMENNÉ

 • SVB v dome na ul. Osloboditeľov č. 1576 (Osloboditeľov 1576 / 4) - subdodávka

 

SNINA

 • Vlastníci bytov a NP Kukučínova (Kukučínova 1,2,3,4) - subdodávka

 

BYTČA

 • Vlastníci bytov a NP Javorová (Javorová 3,5) - subdodávka

 

INÉ

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov 6 b.j. HANISKA (Hlavná 116)
 • Odpočty PRVN Regena ES s.r.o.
 • Odpočty PRVN Rumit Slovakia s.r.o.
 • Domov sociálnych služieb v Sabinove (Kukučínova 1781 / 2) - subdodávka
 • Obec Ľutina - kultúrny dom
 • Pekáreň - Mižovová Anna, Zámutov (Zámutov 246)
 • Škola v prírode Kysak (Kysak 324)
 • Štadión FC Lokomotíva Košice, Družstevná pri Hornáde (plynové a tlakové zariadenia)
 • Grécko-katolícka cirkev, farnosť Klokočov